SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

 • 1. Gŵyl Gerdded Crucywel

  Sat 24th Feb 2018 - Sun 4th Mar 2018

  Unwaith eto, mae’n amser ichi estyn eich esgidiau a’ch offer cerdded ac anelu am y bryniau gyda Gŵyl Gerdded Crucywel. Mae’r ŵyl hon,yn ddigwyddiad sydd wedi hen sefydlu ar y calendr lleol. Mae’n denu cerddwyr o bob cwr o&...

 • 2. Diwrnod Agored i Wirfoddolwyr Y Gwaith Powdwr Gwn

  Sat 10th Mar 2018 - Sat 10th Mar 2018

  Diwrnod Agored i Wirfoddolwyr Y Gwaith Powdwr Gwn Yn Neuadd y Pentref, Pontneddfechan Ar ddydd Sadwrn 10 Mawrth O 11am – 3pm Mae angen gwirfoddolwyr ar gyfer amrywiaeth o brosiectau yn canolbwyntio ar ecoleg, hanes, cadwraeth adeil...

 • 3. Digwyddiad ‘Syllu ar y Sêr’ Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol

  Fri 16th Mar 2018 - Fri 16th Mar 2018

  Bydd Awyr Dywyll Cymru gyda’i blanetariwm symudol yn mynd â chi ar daith rithwir o’r wybren, a gobeithio bydd yr awyr yn glir fel y gall Allan Trow a Martin Griffiths ddefnyddio’r telesgopau ac ysbienddrychau i’ch arwa...

 • 4. Gŵyl Gerdded Talgarth

  Fri 4th May 2018 - Mon 7th May 2018

  Mae tref farchnad hynafol Talgarth yn fan cychwyn delfrydol i ymwelwyr sydd eisiau crwydro Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar droed, yn enwedig gan ei bod yn ffurfio "Porth i'r Mynydd Du." Mae'r ŵyl yn rhoi blas o'r dref...

 • 5. Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru

  Sat 19th May 2018 - Sun 20th May 2018

  Yn gyfle i ddathlu bywyd gwledig, mae'r ŵyl ddeuddydd hon, gyda'i rhaglen brysur o weithgareddau adloniannol ac addysgiadol, gweithdai am ddim, ac arddangosfeydd a pherfformiadau yn y prif gylch yn ddiwrnod perffaith i'r teulu. Gyda dr...

 • 6. Ffair Ardd a Gerddi Agored Stad Glanusk

  Sun 20th May 2018 - Sun 20th May 2018

  Bydd croeso i ymwelwyr grwydro o gwmpas y gerddi, siarad â garddwr y Stad ac ymweld ag Eglwys breifat Penmyarth. Bydd y Ffair yn cynnwys arddangosfeydd o weithiau ar werth gan bobl sy'n byw a gweithio ar y Stad yn ogystal â chreff...

 • 7. Gŵyl Lenyddol a Chelfyddydol Y Gelli

  Thu 24th May 2018 - Sun 3rd Jun 2018

  Mae Gŵyl y Gelli wedi dod ag awduron o bedwar ban byd ynghyd i drafod a rhannu straeon ym mhrydferthwch rhyfeddol y Gororau. Mae'r Ŵyl yn dathlu ysgrifennu gwych gan feirdd a gwyddonwyr, awduron geiriau a digrifwyr, nofelwyr ac amgylcheddwyr,...