SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

 • 1. Canfod eich Ffordd: Cyflwyniad i Lywio

  Sat 30th Jun 2018 - Sat 30th Jun 2018

  Mae’r cwrs undydd hwn ar gyfer unrhyw un sydd erioed wedi syllu ar fap a meddwl ble i ddechrau. Ar yr olwg gyntaf gall mapiau ymddangos yn frawychus, ond dim ond ychydig o wybodaeth sydd ei angen arnoch i ddatgloi’r holl gynnwys amhrisi...

 • 2. TEITHIAU CERDDED ADAR DAN ARWEINIAD

  Sat 30th Jun 2018 - Sat 30th Jun 2018

  Bydd y diwrnod yn dechrau yn y Ganolfan Ymwelwyr am 9.30am lle byddwn ni'n cael paned bach yn y caffi ac yn sgwrsio am y diwrnod. O'r fan yma, byddwn yn mynd allan, er mwyn cael cyfle i nodi amrywiaeth o adar mynyddoedd a rhostir dan a...

 • 3. Sioe Cwmdu a’r Cylch

  Sat 14th Jul 2018 - Sat 14th Jul 2018

  Sefydlwyd Sioe Cwmdu yn 1988 yng nghanol y Mynydd Du, mae’n sioe leol boblogaidd iawn gydag awyrgylch braf, gyda’r cyfan wedi’i ddwyn ynghyd gyda help a brwdfrydedd ein teuluoedd lleol. Gyda gemau a chwaraeon i blant, arddangosfey...

 • 4. Sioe Frenhinol Cymru

  Mon 23rd Jul 2018 - Thu 26th Jul 2018

  Mae rôl Sioe Frenhinol Cymru heddiw yn un gron. Yn ogystal â'i phrif swyddogaeth o arddangos hufen da byw Cymru a'r bwyd a diod o ansawdd uchel a gynhyrchir yng Nghymru, mae'n cwmpasu sbectrwm ehangach ffermio a bywyd gwledi...

 • 5. Diogelwch ar y Bryniau

  Sat 28th Jul 2018 - Sun 29th Jul 2018

  Dyma gwrs deuddydd a leolir yn y ganolfan ymwelwyr, sy’n ffordd wych o ddechrau arni cyn anelu am y bryniau. Mae’n ddelfrydol ar gyfer pobl sy’n newydd i ganfod eu ffordd â map a chwmpawd, neu i’r rheiny sydd angen glo...

 • 6. Sioe Sir Aberhonddu

  Sat 4th Aug 2018 - Sat 4th Aug 2018

  Prif atyniadau Sioe Aberhonddu yw'r dosbarthiadau Gwartheg, Defaid, Ceffylau a Merlod sy'n denu arddangoswyr o bob cwr o'r wlad. Mae yno hefyd dros 200 o arddangoswyr masnachol sy'n gwerthu'r Cynnyrch Fferm gorau sydd gan Brydai...

 • 7. Sioe Cwm Llanddewi Nant Hodni a’r Cyffiniau

  Sat 4th Aug 2018 - Sat 4th Aug 2018

  Mae gan Sioe Cwm Llanddewi Nant Hodni a’r Cyffiniau un o’r lleoliadau gorau o’r holl sioeau lleol, ym mynwes Cwm Llanddewi Nant Hodni, gerllaw’r Abaty adnabyddus, wedi’i amgylchynu gan Fynyddoedd Duon Sir Fynwy. Mae&rs...