Dates:
16/11/2018 17:00 - 18/11/2018 23:00

Mae Gŵyl y Synhwyrau Llandeilo yn ŵyl flynyddol am ddim sydd yn paratoi chi ar gyfer y Nadolig. Wedi'i leoli ar draws y dref, mae'r ŵyl yn cwmpasu'r siopau'r dref, tafarndai, caffis a bwytai yn ogystal â chynnig stondinau crefft a ffasiwn, stondinau bwyd, adloniant a mwy. Ymunwch â ni yn Llandeilo ar y 16 - 18 o Dachwedd, a chael eich hun yn ysbryd y Nadolig.