Bydd Cymdeithas Seryddol Caerdydd unwaith eto yn cynnal noson o wylio'r sêr yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol. Os bydd yr awyr yn glir bydd eu telesgopau yn canolbwyntio ar ffenomenau diddorol yn yr awyr dywyll, neu os bydd hi'n gymylog bydd darlithoedd dan do.

Pris yn cynnwys parcio a chawl a rôl fara i'ch cynhesu am y noson.

Dewch â dillad cynnes.

Cynhelir y digwyddiad waeth beth yw'r tywydd!

Tocynnau yn £9.00 yr un